מאוחר עכשיו

 

 

מאוחר עכשיו לדעת,

היא נוגעת ופוגעת.

טוב ורע ועץ הדעת

כשהיא פה איתך.

 

ורוצה פשוט לשמוע

לא רוצה בכלל לייגוע

מחפשת לה מרגוע

בצלילי קולך.

 

מתקרב עם העיניים,

זורם אליה כמו המים

במסע מהשמיים

אל האדמה.

 

                נגיעה, מתוקה כשהיא פוגעת

                מבלבלת את הדעת, מסיחה מנוחתך.

                נגיעה, מתוקה והיא יודעת

                בפרי העץ אסור לגעת

                בכוונה היא מפתה אותך.

 

מחפש בה את השקט,

בתוכה היא מזדעקת

קח אותה כשהיא בודקת

את סבלנותך.

 

שתיקה כהד עד הרקיע,

מנסה אך לא מגיע

את המעט שכבר משמיע,

היא לא מבינה

 

                נגיעה, מתוקה כשהיא פוגעת

                מבלבלת את הדעת, מסיחה מנוחתך.

                נגיעה, מתוקה והיא יודעת

                בפרי העץ אסור לגעת

                בכוונה היא מפתה אותך.

 

מאוחר עכשיו לדעת,

היא נוגעת ופוגעת.

טוב ורע ועץ הדעת

כשהיא פה איתך.

 

                נגיעה, מתוקה כשהיא פוגעת

                מבלבלת את הדעת, מסיחה מנוחתך.

                נגיעה, מתוקה והיא יודעת

                בפרי העץ אסור לגעת

                בכוונה היא מפתה אותך.

 

 

 

 


(C) Copyright 2001 Rahav communication