קרעים של הגשמה עצמית

 

נקרע, מבפנים ואת יודעת

מה קורה כשאת נוגעת

מבפנים אני נקרע

 

חיוך מתהווה על לחייך

מאירות עכשיו עינייך

מבקשות את המגע

 

                ואם , זה יהיה לנצח כך

לא יכול להיות אתך

לא יכול גם בלעדייך

אולי, זה יהיה לנצח כך

לא יכול להיות אתך

לא יכול גם בלעדייך

 

נקרע, מבפנים כשאת אומרת

שאת עוד מעט גומרת

ונוגעת בתקרה

 

עכשיו כשאני קרוב אלייך

ואוחז כפות ידייך

מבקש את המגע

 

                ואם , זה יהיה לנצח כך

לא יכול להיות אתך

לא יכול גם בלעדייך

אולי, זה יהיה לנצח כך

לא יכול להיות אתך

לא יכול גם בלעדייך

 

בוכה, מבפנים כשאת הולכת

מתרחקת לך בשקט

מבפנים אני נקרע.

 

עכשיו, כשאני כאן בלעדייך

מחפש שוב את פנייך

את קולך את המגע

 

                ואם , זה יהיה לנצח כך

לא יכול להיות אתך

לא יכול גם בלעדייך

אולי, זה יהיה לנצח כך

לא יכול להיות אתך

לא יכול גם בלעדייך

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(C) Copyright 2001 Rahav communication